Virestads friskola

 

 

Utbildningsnämnden i Älmhults kommun tog under våren 2008 beslutet att lägga ner den kommunala skolan i Virestad.

 

Förslaget och beslutet kom mycket överraskande och var på många plan mycket märkligt. Vi kämpade och bestred det så gott vi kunde men förlorade ändå vår skola. Virestadsbarnen meddelades skolplikt på annan skola till höstterminen 2008.

Vid ett välbesökt föräldramöte i mars 2008 togs beslut om att starta en friskola i Virestad.

 

En ansökan lämnades in till skolverket i april 2008. Tidsmarginalen var mycket snäv men en grupp mycket engagerade föräldrar lyckades få alla bitarna i ansökan på plats i tid.

 

 

 

 

www.virestadsfriskola.se