Virestads friskola


Bli delägare / Medlem

 

Virestads friskola drivs av Virestad Friskola ekonomisk förening som är en ideell förening utan något krav på avkastning till sina medlemmar. Alla medlemmar äger skolan tillsammans, en andel var. Virestads Friskola drivs alltså inte av ett suspekt företag som genererar stora vinster till sina ägare. Allt eventuellt överskott går till att ge barnen bästa möjliga skola. Det finns alltid saker som kan förbättra kvaliteten på verksamheten.

 

Vi vill gärna ha ett brett ägande och engagemang i bygden då skolans existens är mycket viktig för Virestad och dess närområde, inte minst nu när den kommunala servicen försämras på fler och fler områden.

Medlemsavgiften är 100kr per person/år. Medlemskapet är personligt så hela familjen kan bli medlemmar. Vill någon ge ett ekonomiskt bidrag utöver medlemsavgiften så är det välkommet. Bidrag och sponsring går inte in i driftsbudgeten utan möjliggör extra satsningar och inköp som inte ryms i ordinarie budget. Pengar som går direkt till barnen.

 

Medlemsavgiften sätts in på BG. 342-3191. Märk betalningen med namn & adress.

 

 

 

www.virestadsfriskola.se