Virestadsfriskola.se ©2013

 

 

 

 

 

 

 


 

Förskolorna i Virestad och Bråthult
 
 
 
Våra två förskolor ligger naturskönt i anslutning till Virestads och Bråthults skolor. Vi kan i dessa byggnader erbjuda en lärandemiljö för barn mellan 1-12 års ålder. Vi arbetar enligt förskolans läroplan Lpfö 98 och detta året arbetar vi speciellt med pedagogisk dokumentation, dvs hur vi pedagoger fångar barnens intresse i lärprocessen och synliggör detta för er föräldrar.

Prioriterade mål på våra förskolor är i år: hälsa/rörelse, utomhusverksamhet samt matte/svenska.

På våra båda förskolor kommer vi arbeta mot en utomhusprofil och i dagsläget planerar vi hur vi ska använda våra grillkåtor som bas i vår uteverksamhet.

 

 

 

                                       VIRESTADS FÖRSKOLA

 

                                Välkomna till Virestads förskola!

 

Vi startade vår verksamhet i augusti 2010. Verksamheten bestod då av 7 barn och 2 pedagoger. Idag består förskolan av 33 barn och 5 pedagoger. Därmed kan man se att verksamheten i allra högsta grad har utvecklats till det positiva hela vägen.

 

I början tillhörde alla barnen samma avdelning, men med ökat barnantal har vi nu delat upp barnen i två avdelningar: Solen (3år-5år) och Månen (1år-3år).

 

Vår verksamhet baseras självklart på förskolans läroplan, Lpfö98. Vi i Virestads förskola har även valt att basera vår verksamhet på tre specifika mål:

 

-          Ute: Vi vill kunna nyttja den fina skog vi har i närheten av vår förskola för ett pedagogiskt syfte. Båda avdelningarna har som mål att vistas i skogen åtminstone en gång i veckan. Utöver detta försöker vi att alltid gå ut med barnen minst en gång per dag. Därför är det viktigt att barnen förses med bra kläder för olika sorters väder.

 

-          Må bra: En god hälsa är något som vi alla bör eftersträva, både stora och små. Ju förr man får in ett aktivt hälsotänk desto lättare blir det att leva ett hälsosamt liv som består. Vi serverar barnen god och hälsosam mat och mycket frukt och grönsaker. Vi försöker i tidigt stadium att berätta och förklara för barnen vad som är nyttigt och varför det är viktigt att äta sunt. Givetvis sker det undantag från detta, men i det stora hela försöker vi att tänka sund mat. I detta mål ingår också att röra på sig, att leka, att känna trygghet och gemenskap.

 

-          Matematik: Att räkna omges vi av regelbundet i vårt samhälle. Enligt den uppdaterade läroplanen för förskolan har matematik och naturvetenskap stärkts och fått en högre prioritet. Vi tränar på moment som att räkna, olika lägesord, mönster, att jämföra, att undersöka, färg och form, hitta par och storleksskillnader. Målet är att få barnen att få upp ögonen för att matematik verkligen finns överallt. För att detta ska kunna uppnås krävs det nyfikna barn vars nyfikenhet tas omhand av duktiga och inflytelserika pedagoger.

 

Under åren har vi arbetat mycket med års-teman av olika slag, ett tema som sträcker sig över ett helt år. Tema är ett bra sätt att se många utvägar att lära sig olika viktiga saker. Första året hade vi tema årstider, andra året Astrid Lindgren och nu baseras vår verksamhet mycket på djur och natur.

 

Detta är i stora drag vad förskolan i Virestad bygger sin verksamhet på. Om ni har frågor, ring eller besök oss gärna.

 

0476-230 05 (mellan 6:30 - 13:00)

072-534 06 49 (efter klockan 13:00)

 

 

 
 

5-6 ANS HEMSIDA»

FOTON »


 

SKOLHÃLSOVÃRD »

 

LÄSÅRETS TIDER 2014-2015 »


LÃMNA SYNPUNKTER »

FöRETAGSPRESENTATIONEN »

BLI MEDLEM »

UTHYRNING »

SAMHÃLLSFöRENINGEN »

KALENDER »

 

 


 

 

 

 

 

 

Fredag